Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 9
Số người truy cập: 975144
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Giới thiệu >> Đoàn thanh niên

 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập trên cơ sở kế thừa của Đoàn thanh niên cổng sản Hồ Chí Minh công ty Đo đạc và Khoáng sản, tiền thân là Đoàn thanh niên Liên đoàn Trắc địa Địa hình - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Xem tiếp >
 1 
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam