Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 8
Số người truy cập: 975180
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Giới thiệu >> Đảng

 Đảng bộ Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, được thành lập trên cơ sở kế thừa và tiếp tục phát triển của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Đo đạc và Khoáng sản, tiền thân là Đảng bộ Liên đoàn Trắc địa Địa hình - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Trong suốt 39 năm xây dựng và trưởng thành với 13 kỳ Đại hội, Đảng bộ liên đoàn đã lãnh đạo đơn vị đạt được những thành tích đáng tự hào, luôn là điểm sáng trong các đơn vị của ngành địa chất.

Xem tiếp >
 1 
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam