Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 9
Số người truy cập: 879795
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Giới thiệu >> Đoàn thanh niên
Giới thiệu về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập trên cơ sở kế thừa của Đoàn thanh niên cổng sản Hồ Chí Minh công ty Đo đạc và Khoáng sản, tiền thân là Đoàn thanh niên Liên đoàn Trắc địa Địa hình - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

           Về tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị:

Từ tháng 5/1990 trở về trước trực thuộc Huyện đoàn Mê Linh - Vĩnh Phúc.

Từ tháng 6/1990 đến tháng 7/2010 trực thuộc Quận đoàn Đống Đa – Hà Nội.

Đến tháng 8/2010 tổ chức Đoàn thanh niên của Công ty chuyển về trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 08 tháng 02 năm 2017 Đại hội đoàn thanh niên công ty nhiệm kỳ 2017-2019 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đã bầu ra BCH mới gồm 07 đồng chí.

Hiện nay Đoàn thanh niên cơ sở của Công ty có 70 đoàn viên.

Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty gồm:

·         Ninh Trọng Long                UVBTV - Bí thư

·         Phạm Thị Thảo Quyên        UVBTV - Phó Bí thư

·         Nguyễn Văn Hùng               UVBTV

·         Hồ Quang Khánh                 UVBCH

·         Phạm Văn Triệu                   UVBCH

·         Vũ Duy Hưng                       UVBCH

·         Phương Văn Tùng                UVBCH

Trong những năm qua tổ chức Đoàn thanh niên công sản Hồ chí Minh ở đơn vị luôn là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất và đại diện chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên.

Gương mẫu chấp hành và thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện tham gia các hoạt động xã hội, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị

Số lượt xem: 1024
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam