Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 26
Số người truy cập: 684986
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Tin tức >> Tin tức nổi bật

 Lễ bàn giao từ Công ty TNHH MTV Đo đạc và Khoáng sản sang Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng Sản

Xem tiếp >

 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN (tải file)

Xem tiếp >
Nghị quyết (09/05/16)

 Nghị quyết số: 01/2016/NQ-HĐQT ngày 12/04/2016

Xem tiếp >

 Về việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty cổ phần

Xem tiếp >

 Hiện nay Công ty Đo đạc và Khoáng sản đang cần tuyển dụng một số kỹ sư, trung cấp chuyên ngành Trắc địa, Địa chính và Địa chất, cụ thể như sau:

Xem tiếp >

 Công ty TNHH MTV Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản cụ thể như sau:

Xem tiếp >
Prev 1 2 3 4 5 ... 8 9 Next
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam