Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 6
Số người truy cập: 853095
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Tin tức >> Đo đạc - Bản đồ

Luật Khoáng sản được sửa đổi theo hướng siết chặt việc chuyển nhượng quyền khai thăm dò, khai thác của doanh nghiệp với những quy định chặt chẽ và vai trò điều khiển của Nhà nước.

Xem tiếp >

Thủ tướng vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.

Xem tiếp >

Ngày 10/9 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại tại Việt Nam” do Bộ TN&MT tổ chức, trong khuôn khổ những hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý đất đai VN. Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển tới dự. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho rằng, ngành quản lý đất đai cần phát triển một cách bền vững trong điều kiện phải đối mặt với nhiều thách thức. Cần tiếp tục hoàn thiện và tăng cường năng lực bộ máy, nguồn vốn đầu tư, hoàn thiện chính sách pháp luật, triển khai đồng bộ nhiệm vụ hiện đại hóa ngành.

Xem tiếp >

Ngày 13/8, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức làm việc với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam về việc tiếp thu, giải trình quy hoạch mạng lưới trạm GPS cố định trên lãnh thổ Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc còn có đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng; đại diện một số Vụ chức năng trực thuộc Bộ.

Xem tiếp >
Prev 1 2 3 
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam