Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 12
Số người truy cập: 685006
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Tin tức

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

Về việc ban hành Quy chế chào bán thỏa thuận cổ phần của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đo đạc và Khoáng sản cho nhà đầu tư chiến lược

 

Xem tiếp >

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN THỎA THUẬN CHO ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỂ CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH  MTV ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN

 

Xem tiếp >

 

 

Ngày 22 tháng 12 năm 2015, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ra thông báo tiêu chí, thủ tục nhà thầu chiến lược số: 546/TCTTNMT-TCKT của Công ty Đo đạc và Khoáng sản

 

 

 

 

Xem tiếp >

 

 

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ ĐỂ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Xem tiếp >

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU

 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN

 

Xem tiếp >

 Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ. Trong đó dự thảo đã đề xuất bổ sung quy định về chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ. Đây là một trong những điểm mới của dự thảo so với quy định tại Nghị định 12/2002/NĐ-CP hiện đang được áp dụng.

Xem tiếp >
Prev 1 2 3 4 5 ... 15 16 Next
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam