Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 12
Số người truy cập: 975150
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Tin tức >> Đo đạc - Bản đồ

 Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ. Trong đó dự thảo đã đề xuất bổ sung quy định về chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ. Đây là một trong những điểm mới của dự thảo so với quy định tại Nghị định 12/2002/NĐ-CP hiện đang được áp dụng.

Xem tiếp >

 Trung tâm Tư liệu đo đạc và bản đồ-Cục Đo đạc và Bản đồ là nơi lưu trữ các loại tư liệu về bản đồ: các loại tư liệu đo đạc như là tọa độ điểm gốc, thiên văn, trắc địa, độ cao, giá trị trọng lực hạng I,II,III, tọa độ, đọ cao các điểm đo đạc cơ sở quốc gia; tư liệu bản đồ-Bản đồ địa hình các loại tỉ lệ, bản đồ địa hình đáy biển, bản đồ nền cấp tỉnh, cấp huyện; tư liệu phim ảnh-Tư liệu ảnh cũ do Pháp bay chụp trước 1954, Phim, ảnh do Việt Nam bay chụp từ 1958-2006, tư liệu ảnh cũ do Mỹ bay chụp trước 1975.

Xem tiếp >

 

Theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội, trong năm 2013 này, các địa phương phải hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (GCN), hay còn gọi là "sổ đỏ". Tuy nhiên, nửa năm đã trôi qua mà tiến độ thực hiện mới đạt 18% . Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Lịch, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, về những giải pháp nhằm sớm thực hiện được mục tiêu nói trên. 

Xem tiếp >

 Ngày 2/5, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính". Dự án triển khai thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian 4 năm kể từ ngày 2/5/2012.


 

Xem tiếp >

ại Hội nghị ngày 29/11 vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh, 4 khâu: đo đạc bản đồ, lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phải được kết nối liền mạch, đồng bộ, có quan hệ mật thiết với nhau. Các địa phương cần xác định, sản phẩm cuối cùng là cơ sở dữ liệu địa chính không chỉ là đo đạc lập bản đồ hay cấp Giấy chứng nhận.

Xem tiếp >

Chủ trì cuộc họp với Tổng cục Quản lý đất đai và một số đơn vị liên quan ngày 31/8 bàn về việc hướng dẫn các địa phương xây dựng cơ sở địa chính thống nhất, đồng bộ để xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển chỉ đạo: “Xây dựng cơ sở địa chính là công việc trước mắt, cần hướng dẫn các địa phương tiến hành khẩn trương, đảm bảo tính chính xác và cập nhật thường xuyên, đưa vào khai thác ngay đảm bảo tính hiệu quả. Trên cơ sở định hướng lâu dài là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, với các lớp dữ liệu về quy hoạch, hiện trạng, giá đất… Tham dự có lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Công nghệ Thông tin, Tổng Công ty TN&MT…

Xem tiếp >
 1 2 3 Next
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam