Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 7
Số người truy cập: 676093
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Phòng ban công ty >> Phòng Tài chính - Kế toán
Phòng Tài chính - Kế toán

 Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Điện thoại: 04. 38311628

Di động: 0983.018.979

Email: thuy.nt@surminco.com.vn

           1. Vị trí và chức năng:

Phòng Tài chính-Kế toán là tổ chức trong bộ máy giúp việc giám đốc Công ty, có chức năng giúp giám đốc Công ty quản lý công tác Tài chính - Kế toán theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Đề xuất các biện pháp để sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản Nhà nước giao và của Công ty.

Xây dựng kế hoạch thu chi các nguồn vốn theo đúng quy định, quy chế của Công ty.

Quan hệ với kho bạc, Ngân hàng, cơ quan thuế và chịu trách nhiệm quyết toán tài chính hàng năm theo quy định .

Hạch toán lỗ lãi, giá thành các dạng sản xuất kinh doanh của Công ty cung cấp số liệu, tài liệu; phân tích các thông tin Tài chính-kế toán, thống kê chính xác, kịp thời theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty để phục vụ công quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện việc kiểm kê tài sản, nguồn vốn theo định kỳ hàng năm xác định thừa, thiếu đề xuất với Công ty biện pháp xử lý. Bàn giao tài liệu kinh tế cho các đơn vị trong, ngoài ngành, đối tác khác hàng và các đơn vị khác khi phối hợp.

Tổng hợp số liệu để lập, nộp báo cáo tài chính, báo cáo thống kê với các cấp kịp thời, đúng quy định; kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ thanh toán, hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục thanh quyết toán trước khi trình giám đốc Công ty ký.

Theo dõi chi tiết các khoản công nợ trong nội bộ đơn vị và của khách hàng; theo dõi chi tiết các khoản thuế (thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,...., thuế khác), các khoản bảo hiểm (BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ) tiến hành các thủ tục thanh quyết toán nhanh chóng kịp thời.

Phổ biến, hướng dẫn các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc thực hiện thủ tục tạm ứng, hoàn ứng, thanh quyết toán. Các chế độ Tài chính-Kế toán của Nhà nước có liên quan và quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

Quản lý trực tiếp kho vật tư, kho quỹ của Công ty.

Quản lý nguồn tài chính của Công đoàn, quỹ tương trợ, quỹ tập thể, quỹ BHXH; bảo quản lưu giữ chứng từ gốc.

Quyền từ chối các chứng từ hoá đơn và các chi phí không đúng quy định.

Được quyền kiểm tra đột xuất công tác tài chính-kế toán trong các đơn vị trực thuộc Công ty. (tải Quyết định)


Số lượt xem: 254
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam