Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 10
Số người truy cập: 975196
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Công nghệ
Vai trò của khoa học công nghệ trong sự phát triển của Công ty Đo đạc và Khoáng sản

        Công ty Đo đạc và Khoáng sản là một trong những đơn vị đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng và đưa công nghệ mới vào sản xuất. Hàng loạt các công nghệ hiện đại được áp dụng tại Công ty như: Công nghệ định vị toàn cầu GPS; Công nghệ số hoá bản đồ; Công nghệ đo vẽ ảnh số; Công nghệ đo vẽ bản đồ địa hình, bản đồ địa chính số; Công nghệ đo đạc biển.... 

 
Việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất đã tạo ra được các sản phẩm có chất lượng cao hơn, thời gian thi công ngắn hơn, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất được nâng cao rõ rệt. Hiện nay, hầu hết các thiết bị mới, công nghệ mới và hiện đại trong ngành đo đạc bản đồ đều được ứng dụng vào sản xuất tại Công ty Đo đạc và Khoáng sản. Nổi bật lên là một số công nghệ sau:
 Công nghệ định vị toàn cầu GPS 
 

Công nghệ định vị vệ tinh toàn cầu GPS là công nghệ hiện đại cho phép đo đạc xác định tọa độ, độ cao với độ chính xác cao mà ít phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, điều kiện địa hình. Ngay từ đầu những năm 90 thế kỷ trước, khi công nghệ định vị toàn cầu GPS mới được ứng dụng vào Việt Nam, Công ty đã đặc biệt quan tâm đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ này. Công ty đã tập trung đầu tư công nghệ đo GPS tĩnh bằng việc trang bị một loạt máy đo GPS như máy GPS 4000SI, GPS 4000LS, GPS Trimble R3 để thực hiện nhiệm vụ đo đạc xây dựng các mạng lưới tọa độ, độ cao từ hạng IV trở xuống, đo nối tọa độ độ cao các điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp, đo bổ sung địa hình, địa vật. Với việc sử dụng công nghệ đo GPS tĩnh đến nay Công ty đã thực hiện đo đạc, tính toán bình sai hàng ngàn điểm tọa độ, độ cao các cấp hạng trên phạm vi cả nước làm cơ sở cho công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các loại tỷ lệ, không những phục vụ cho các đề án điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản mà còn phục vụ cho nhiều ngành kinh tế quốc dân như: quản lý đất đai, thủy điện, giao thông, quy hoạch... Ứng dụng công nghệ định vị GPS tĩnh đã thực sự mang lại hiểu quả cao, nó không những nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn rút ngắn được thời gian thi công nhất là những công trình phải thi công trong điều kiện rất khó khăn về địa hình, xa điểm gốc như các công trình địa chất, các công trình thuỷ điện..... Hiện nay công nghệ GPS đã được nhân rộng ra tất cả các đơn vị trong Công ty với việc ứng dụng công nghệ đo DGPS vào lĩnh lực đo đạc thành lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp, bản đồ quy hoạch....

 

Định vị dẫn đường và đo đạc trên biển

     Công ty là một trong những đơn vị đầu tiên áp dụng công nghệ đo GPS động (DGPS) vào công tác trắc địa biển. Sử dụng hệ thống định vị dẫn đường bằng máy GPS Pathfinder, GPS GeoExplorer3, BEACON DSM-232 kết hợp máy đo sâu hồi âm OSK-16667, ODOM Hydrotrac, F-2000 và phần mềm đo đạc biển HydroPro, Công ty đã thực hiện công tác định vị, dẫn đường và đo sâu hồi âm hàng nghìn km tuyến khảo sát địa vật lý, tuyến khảo sát địa chất và thành lập hàng vạn km2 bản đồ địa hình đáy biển phục vụ cho các đề án điều tra địa chất biển. Hiện nay Công ty đang tham gia công tác trắc địa biển phục vụ dự án của Chính phủ về “Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam” do Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển chủ trì.

 
             Thành lập bản đồ địa hình số bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp
Là đơn vị chuyên đề về công tác đo đạc bản đồ địa hình phục vụ ngành địa chất, từ khi thành lập cho đến nay Đơn vị luôn được đánh giá là đơn vị có năng lực và bề dày kinh nghiệm trong công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa hình. Với việc đầu tư trang bị hệ thống máy đo GPS, máy toàn đạc điện tử, các phần mềm nội suy đường bình độ, biên tập bản đồ địa hình, thế mạnh của Công ty càng được phát huy. Quy trình đo vẽ đã được hoàn thiện, khép kín từ khâu ngoại nghiệp đến khâu nội nghiệp, 100% các sản phẩm bản đồ địa hình mà đơn vị thực hiện đều là bản đồ số. Hiệu quả sản xuất được nâng cao rõ rệt, các sản phẩm luôn đạt chất lượng cao, đảm bảo được yêu cầu về tiến độ. Từ đó, Công ty không chỉ là đối tác tin cậy của các cơ quan, các đơn vị trong nước mà còn là đối tác tin cậy của các công ty liên doanh nước ngoài.           

               Thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.          

 Bản đồ địa chính là bản đồ chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý đất đai, trên đó thể hiện các thửa đất và một số thông tin địa lý khác có liên quan. Bản đồ địa chính là tài liệu cơ bản nhất của bộ hồ sơ địa chính, mang tính pháp lý cao phục vụ công tác quản lý đất đai đến từng thửa đất, từng chủ sử dụng đất. Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực tin học, trong công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính ngoài những yêu cầu cần phải thể hiện đúng hiện trạng các thửa đất, chính xác rõ ràng cả về mặt địa lý và pháp lý, bản đồ địa chính phải được thành lập bằng công nghệ số, biên tập, chuẩn dữ liệu và quản lý trên một phần mềm thống nhất theo đúng quy định của ngành. Để đáp ứng những yêu cầu trên Công ty đã tập trung đầu tư hàng loạt máy toàn đạc điện tử cùng với các phần mềm xử lý số liệu đo đạc, phần mềm biên tập bản đồ địa chính, phần mềm về quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất, phần mềm quy hoạch sử dụng đất, các phần mềm tính toán bình sai lưới trắc địa, chuyển đổi tọa độ... Bên cạnh đó Công ty còn có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật giầu kinh nghiệm, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, được đào tạo chính quy, được cập nhật thường xuyên kiến thức về sử dụng thiết bị mới, công nghệ mới. Với việc đầu tư đó, trong nhiều năm qua, Công ty luôn là đối tác tin cậy của các Sở Tài nguyên và Môi trường.

 
Công nghệ đo vẽ ảnh số

Vào những năm cuối của thế kỷ XX, công nghệ đo vẽ ảnh số hình thành và phát triển ở Việt Nam. Từ năm 2000 Công ty đã đầu tư trang bị các trạm đo vẽ ảnh số PHOTOMOD (của Nga) và tổ chức nghiên cứu ứng dụng công nghệ này trong việc đo vẽ thành lập bản đồ và khả năng ứng dụng trong công tác điều tra địa chất. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất trong những năm tiếp theo càng khẳng định sự đúng đắn của việc đưa công nghệ đo vẽ ảnh số vào sản xuất. Đến đầu năm 2006 Công ty đã đầu tư thêm một số trạm đo vẽ ảnh số của hãng Intergraph. Hiện nay với việc kết hợp công nghệ định vị GPS để xây dựng các mạng lưới, đo nối điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp, năng lực đo vẽ bản đồ địa hình, bản đồ địa chính bằng công nghệ đo vẽ ảnh số của Công ty được nâng cao rõ rệt. Công ty đã tham gia thi công hàng trăm công trình đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000, 1:5000, 1:10.000 phục vụ công tác điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản, phục vụ các công trình thuỷ điện, các công trình quy hoạch... Các sản phẩm của công nghệ đo vẽ ảnh số rất đa dạng, chất lượng cao và thời gian thi công các công trình được rút ngắn rất nhiều.

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý (GIS)

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một nhánh của công nghệ thông tin được hình thành vào những năm 1960 và phát triển rất rộng rãi trong những năm gần đây. GIS ngày nay là công cụ trợ giúp quyết định trong nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng của mỗi quốc gia và   và được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, khí tượng thuỷ văn và địa chất khoáng sản, với khả năng thu thập, quản lý, truy vấn, phân tích  và tích hợp các thông tin được gắn với một nền hình học (bản đồ) nhất quán trên cơ sở toạ độ của các dữ liệu đầu vào. Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực số hoá, biên tập bản đồ, xử lý đo vẽ ảnh hàng không, Công ty đã và đang dần từng bước tiếp cận, nắm bắt và hoàn thiện quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý (GIS) trong các lĩnh vực như quản lý đất đai, môi trường và điều tra địa chất khoáng sản… trên cơ sở sử dụng hệ thống phần mềm ArcGIS của hãng ESRI, MGE và Mapping Office của Intergraph

Điều tra, đánh giá, tìm kiếm, thăm dò địa chất, khoáng sản
 

Nhiệm vụ điều tra, đánh giá, tìm kiếm, thăm dò địa chất, khoáng sản bao gồm tổng hợp công tác như công tác trắc địa, điều tra địa chất theo các tuyến lộ trình địa chất, công tác khoan lấy mẫu, phân tích mẫu và phương pháp địa vật lý. Với độ ngũ cán bộ kỹ thuật có nghiều kinh nghiêm trong lĩnh vực điều tra, tìm kiếm thăm dò địa chất, địa vật lý kết hợp với tổ hợp thiết bị máy hiện đại: máy trắc địa; Máy khoan lấy mẫu XJ.100, XY-2B, Diamec 262…; Thiết bị địa vật  lý  thăm dò và thiết bị địa vật lý lỗ khoan như VITIGESKA, TD-2000, SAS4000, DKS-96…Công ty đã và đang triển khai nhiều các đề án điều tra, đánh giá, tìm kiếm, thăm dò địa chất, khoáng sản tại nhiều các địa phương trên cả nước.
Số lượt xem: 8455
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam