Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xin thông báo Quý cổ đông về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (tải file)

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.