CÔNG VĂN

 Công văn số 484/CV-ĐKKD ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản. (Tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.