Đại hội Đảng bộ Công ty Đo đạc và Khoáng sản lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010 – 2015


Ngày 07 tháng 6 năm 2010, Đảng b Công ty Đo đạc và Khoáng sn  tổ chức Đại hội Đảng bộ ln th nht, nhim kỳ 2010 – 2015.
            Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: đồng chí Vũ Đình Sinh – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Lê Đình Ái – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, đồng chí Trịnh Xuân Bền – Phó Bí thư Đảng ủy, phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010 đã trình bày trước Đại hội:
– Báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ I (2010-2015);
– Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010;
– Báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ, đảng viên và tổ chức chức quần chúng vào các Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng ủy Bộ TN&MT; Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng và góp ý vào dự thảo báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệĐảng.
Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các Báo cáo của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Đo đạc và Khoáng sản lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 07 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dựĐại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 12 đồng chí chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
Các đại biểu nhất trí cao với nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Đo đạc và Khoáng sản lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015 do Đoàn Thư ký thông qua về việc đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015.
Đại hội giao Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ I (2010-2015) căn cứ Nghị quyết Đại hội, hoàn thiện để ban hành các văn kiện Đại hội; xây dựng chương trình và có kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Đại hội Đảng bộ Công ty Đo đạc và Khoáng sản lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015 khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Đo đạc và Khoáng sản lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam lần thứ nhất, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ hai và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. 
Đ/C Vũ Đình Sinh – Phó Bí thư Đảng y B Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị


 

Đ/C Lê ĐÌnh Ái Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường VN

Đ/C Trịnh Xuân Bền, Phó cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Đ/C Phan Đức Hiếu, Bí thư Đảng bộ Công ty phát biểu tại Đại hội

Đ/C Phạm Hùng Thuấn, Phó bí thư Đảng bộ Công ty phát biểu tại Đại hội

Đ/C Vũ Quốc Lập, ủy viên BCH Đảng bộ Công ty phát biểu tại Đại hội

Đ/C Nguyễn Sơn Hà, thư ký Đại hội đọc nghị quyết

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.