Giới thiệu về Công đoàn Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

 Công đoàn Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, trực thuộc Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập trên cơ sở kế thừa và tiếp tục phát triển của Công đoàn Công ty Đo đạc và Khoáng sản, tiền thân là Công đoàn Liên đoàn Trắc địa Địa hình – Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Trong suốt 45 năm xây dựng và trưởng thành với 16 kỳ Đại hội, Công đoàn Liên đoàn đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Công đoàn Ngành, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, sát cánh cùng chuyên môn trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị. Chăm lo bảo vệ lợi ích vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động, góp phần tích cực, hiệu quả vào phong trào công nhân viên chức, hoạt động công đoàn.

Về tổ chức công đoàn của đơn vị, từ tháng 6/2009 trở về trước trực thuộc Công đoàn Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Đến tháng 7/2009 chuyển về trực thuộc Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 27 tháng 2 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định số 389/QĐ-BTNMT về việc thành lập Công ty Đo đạc và Khoáng sản – Công ty con của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Liên đoàn Trắc địa Địa hình – Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Mô hình hoạt động của Công ty được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Công đoàn Liên đoàn Trắc địa Địa hình được đổi tên là Công đoàn Công ty Đo đạc và Khoáng sản.

Ngày 26/4/2016 Công ty TNHH MTV Đo đạc và Khoáng sản chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản được thành lập theo Quyết định số 2913/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Phương án cổ phần hoá. Cùng với việc chuyển đổi đó Công đoàn Công ty Đo đạc và Khoáng sản được đổi tên thành Công đoàn Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

Ngày 22/4/2023 Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028   đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đã bầu ra BCH mới gồm 7 đồng chí và đưa ra Nghị quyết để thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn mới và thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ III.

Hiện nay Công đoàn Công ty có 182 đoàn viên và được bố trí sinh hoạt tại 12 tổ công đoàn trực thuộc.

Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản nhiệm kỳ IV gồm:

 1. Nguyễn Văn Hùng                           Chủ tịch
 2. Phan Thanh Hải                               Phó chủ tịch
 3. Ninh Hải Long                                  UVTV
 4. Vũ Thị Bích Ngọc                             UVBCH
 5. Nguyễn Như Ngọc                           UVBCH
 6. Lê Văn Hải                                        UVBCH
 7. Nguyễn Văn Hưng                            UVBCH

Những thành tích tiêu biểu:

Công đoàn Công ty liên tục nhiều năm được công nhận là tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen và Cờ thi đua, Công đoàn Công nghiệp Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng 10 bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc. Một cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, nhiều cá nhân, tổ công đoàn trực thuộc được Công đoàn Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Công nghiệp Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen./.

Trích Nghị quyết

Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ IV nhiệm kỳ (2023-2028)

Đại hội nhất trí thông qua phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và nội dung hoạt động công đoàn Công ty lần thứ IV nhiệm kỳ (2023-2028) với những nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản sau:

 1. Thông qua báo cáo đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
 2. Đại hội tiếp thu những ý kiến phát biểu của lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Bộ TN &MT, của Đảng bộ công ty. Coi đó là những định hướng để cụ thể hóa vào hoạt động công đoàn trong những năm tới, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp tham luận của cán bộ đoàn viên công đoàn tại Đại hội và giao cho BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 nghiên cứu bổ sung vào quá trình tổ chức thực hiện và căn cứ vào tình hình thực tế của công đoàn cơ sở, các Nghị quyết chủ trương của Đảng, của ngành và công đoàn Bộ, để xây dựng và cụ thể hóa thành chương trình hành động theo từng kỳ, từng tháng, từng năm phù hợp với điều kiện thực tế và tổ chức triển thực hiện có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua.

III. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và nội dung hoạt động công đoàn Công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 với những nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản sau:

 1. Công đoàn Công ty phối hợp tốt hơn nữa với Ban Tổng Giám đốc, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết hàng năm của Đảng bộ Công ty, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ.
 2. Doanh thu năm sau cao hơn năm trước 15-20%, thu nhập bình quân của người lao động không dưới 8 triệu đồng/người/tháng. Công đoàn các đơn vị trực thuộc quán triệt, vận động, tổ chức cán bộ CNV-LĐ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch hàng năm do Công ty giao cho các đơn vị. Đây là nhiệm vụ quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của mỗi người, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, thương hiệu và sự tồn tại phát triển của Công ty, do vậy các cấp công đoàn và cán bộ đoàn viên phải quán triệt phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch hàng năm của Công ty.
 3. Các tổ công đoàn phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật lao động cho cán bộ CNV-LĐ, đoàn viên công đoàn làm cho mọi người đều thuấn nhuần, có ý thức sống làm việc và thực hiện theo pháp luật.
 4. Xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh, gắn liền với tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng. Tổ chức công đoàn phải là cầu nối đến cán bộ CNV-LĐ, đoàn viên công đoàn gắn kết với chính quyền, với Đảng, củng cố các tổ công đoàn, đảm bảo cho mọi hoạt động nghiệp vụ công đoàn đạt hiệu quả.
 5. Các tổ chức công đoàn phải làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của công đoàn, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đảm bảo tính công khai, dân chủ làm cơ sở để bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp cho mọi người lao động và đoàn viên, bảo đảm sự hài hoà về lợi ích của Nhà nước, của đơn vị theo quy định của pháp luật.
 6. Công đoàn tích cực ủng hộ tham gia thực hiện tốt các chương trình công tác hàng năm của Công ty, chủ động đề xuất với ban tổng giám đốc để phối hợp tổ chức phong trào cán bộ CNV-LĐ, phong trào thu đua lao động giỏi, tổ chức hoạt động xã hội, văn hoá – thể thao, từ thiện, tham quan nghỉ mát, sinh hoạt và đời sống trong CNVC, tạo dựng mối quan hệ trong Công ty bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 7. Phấn đấu 100% cán bộ CNV-LĐ được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, các Nghị quyết Công đoàn.
 8. Hàng năm có 100% các đơn vị trực thuộc Công ty tổ chức Hội nghị người lao động bảo đảm nội dung và hình thức đúng quy định.
 9. Phấn đấu 100% tổ công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động.
 10. Phấn đấu hàng năm có từ 90% trở lên tổ công đoàn đạt danh hiệu “ Vững mạnh” có từ 80% trở lên tổ công đoàn đạt danh hiệu “ Vững mạnh xuất sắc” không có tổ công đoàn yếu kém.
 11. Phấn đấu 90% cán bộ CNV-LĐ được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề.
 12. Phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn từ tổ trưởng trở lên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn.
 13. Có từ 90-95% nữ CNV-LĐ được tuyên truyền về kiến thức liên quan đến lao động nữ. Phấn đấu 100% nữ CNV-LĐ đăng ký và 80% đạt danh hiệu “giỏi việc nước – đảm việc nhà”. Không có CB.CNV-LĐ sinh con thứ ba.
 14. Hàng năm giới thiệu 5 – 6 đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng lý luận, tìm hiểu về Đảng, có 6 đoàn viên Công đoàn được kết nạp Đảng.
 15. Phấn đấu là đơn vị vững mạnh xuất sắc.
 16. Đại hội đã nhất trí cao với tinh thần trách nhiệm, ý thức làm chủ tập thể Đại hội đã bầu được BCH công đoàn cơ sở Công ty gồm 09 đồng chí có năng lực, nhiệt tình, tận tụy với công tác công đoàn để cùng với chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và Đại hội đã bầu đoàn đại biểu Công đoàn công ty đi dự Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2014-2019 Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 03 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.
 17. Đại hội nhất trí giao cho BCH Công đoàn công ty lần thứ III nhiệm kỳ (2017-2022) chi tiết Nghị quyết của Đại hội để triển khai tổ chức thực hiện từng năm trong nhiệm kỳ và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội thong qua.VI. Đại hội kêu gọi toàn thể lực lượng cán bộ đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty, phát huy truyền thống của lực lượng đoàn viên công đoàn Việt Nam với tinh thần đoàn kết đồng lòng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028