Giới thiệu về Đảng bộ Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

Đảng bộ Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, được thành lập trên cơ sở kế thừa và tiếp tục phát triển của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Đo đạc và Khoáng sản, tiền thân là Đảng bộ Liên đoàn Trắc địa Địa hình – Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Trong suốt 39 năm xây dựng và trưởng thành với 13 kỳ Đại hội, Đảng bộ liên đoàn đã lãnh đạo đơn vị đạt được những thành tích đáng tự hào, luôn là điểm sáng trong các đơn vị của ngành địa chất.

Từ năm 1978-1990 là giai đoạn của cơ chế bao cấp, Liên đoàn thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao. Trong giai đoạn này, Đảng bộ đã chỉ đạo đơn vị bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao, động viên cán bộ CNVC tích cực lao động hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm.

Từ năm 1990-2010 là giai đoạn cơ chế thị trường. Liên đoàn là đơn vị sự nghiệp nhưng hoạt động như một doanh nghiệp, không được giao nhiệm vụ và vốn, tự cân đối thu chi. Trong giai đoạn này Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị không trông chờ, ỉ lại cấp trên, tạo thế chủ động. Đảng bộ đã đề ra Nghị quyết hàng năm để lãnh đạo đơn vị duy trì ổn định sản xuất, phấn đấu đạt giá trị sản lượng năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho toàn thể cán bộ CNVC, luôn hoàn thành xuất sắt nhiệm vụ được giao và liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Ngày 27 tháng 2 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định số 389/QĐ-BTNMT về việc thành lập Công ty Đo đạc và Khoáng sản – Công ty con của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Liên đoàn Trắc địa Địa hình – Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Mô hình hoạt động của Công ty được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, cùng với việc chuyển đổi đó Đảng bộ Liên đoàn Trắc địa Địa hình được đổi tên là Đảng bộ Công ty Đo đạc và Khoáng sản.

Ngày 26/4/2016 Công ty TNHH MTV Đo đạc và Khoáng sản chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản được thành lập theo Quyết định số 2913/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Phương án cổ phần hoá. Mô hình hoạt động của Công ty được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV sang hoạt đông mô hình Công ty cổ phần do đó Đảng bộ Công ty Đo đạc và Khoáng sản được đổi tên Đảng bộ Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

Thành tựu đạt được trong 32 năm qua rất đáng tự hào, nhưng Đảng bộ luôn ý thức được rằng có không ít thách thức đang chờ phía trước. Việc tiếp tục lãnh đạo đơn vị chuyển đổi thành công mô hình doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong thời gian tới.

Với truyền thống đoàn kết, nhất trí cao mang theo hành trang 39 năm thành tựu và đổi mới nhất định Đảng bộ Công ty sẽ cùng với Lãnh đạo và các đoàn thể chính trị trong đơn vị tiếp tục đưa Công ty vững bước tiến lên.

Ngày 25 tháng 04 năm 2015 Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020, lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 7 đồng chí và đưa ra Nghị quyết để lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hiện nay Đảng bộ Công ty có 60 đảng viên và được bố trí sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc

          Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

  • Vũ Thanh Hải                                    Bí thư Đảng uỷ
  • Nguyễn Đăng Quyết                          Phó bí thư đảng uỷ
  • Ninh Hải Long                                   Uỷ viên Ban chấp hành
  • Nguyễn Văn Hùng                             Uỷ viên Ban chấp hành
  • Trần Thế Phương                              Uỷ viên Ban chấp hành
  • Phương Văn Tiến                              Uỷ viên Ban chấp hành
  • Phan Thị Thanh Hải                          Uỷ viên Ban chấp hành

Những thành tích tiêu biểu

Hàng năm 100% các chi bộ trực thuộc luôn đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh

Liên tục hàng chục năm nay Đảng bộ Công ty luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu