Giới thiệu về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập trên cơ sở kế thừa của Đoàn thanh niên cổng sản Hồ Chí Minh công ty Đo đạc và Khoáng sản, tiền thân là Đoàn thanh niên Liên đoàn Trắc địa Địa hình – Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

 

Về tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị:

Từ tháng 5/1990 trở về trước trực thuộc Huyện đoàn Mê Linh – Vĩnh Phúc.

Từ tháng 6/1990 đến tháng 7/2010 trực thuộc Quận đoàn Đống Đa – Hà Nội.

Đến tháng 8/2010 tổ chức Đoàn thanh niên của Công ty chuyển về trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 08 tháng 02 năm 2017 Đại hội đoàn thanh niên công ty nhiệm kỳ 2017-2019 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đã bầu ra BCH mới gồm 07 đồng chí.

Hiện nay Đoàn thanh niên cơ sở của Công ty có 20 đoàn viên.

Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty gồm:

  • Nguyễn Ngọc Hưng               UVBTV – Bí thư

Trong những năm qua tổ chức Đoàn thanh niên công sản Hồ chí Minh ở đơn vị luôn là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất và đại diện chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên.

Gương mẫu chấp hành và thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện tham gia các hoạt động xã hội, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị