Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2010 và Đại hội đại biểu CNVC năm 2011

Ngày 10 tháng 02 năm 2011 Công ty Đo đạc và Khoáng sản đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2010 và Đại hội đại biểu CNVC năm 2011 tại hội trường của Công ty số 80 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Đến dự Đại hội có đồng chí: Phạm Văn Thặng – Phó chủ tịch thường trực Ban chấp hành Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đồng chí: Lê Đình Ái – Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng giám đốc cùng các thành viên hội đồng thành viên, giám đốc các Công ty con và lãnh đạo các phòng ban của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Đại hội thông qua các Báo cáo tổng kết công tác chính quyền năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011, Báo cáo công tác tài chính năm 2010 của Công ty, Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2010 và phát động phong trào thi đua năm 2011 và thông qua các quyết định thi đua, khen thưởng năm 2010.

Ông Phan Đức Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết trong năm qua Công ty đã mất khá nhiều thời gian cho công tác chuyển đổi cơ chế hoạt động từ đơn vị sự nghiệp sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có những mục tiêu rõ ràng cụ thể ngay từ đầu nên trong năm 2010 Công ty gặt hái được nhiều thành công với giá trị khối lượng hoàn thành đạt 69.649 triệu đồng bằng 130% so với năm 2009, Thu nhập bình quân đạt 7,0 triệu đồng/người/tháng trong đó:

+ Doanh thu từ các hoạt động đo đạc bản đồ và thăm dò địa chất đạt: 67.737 triệu đồng

+ Doanh thu từ kinh doanh khác đạt: 1.912 triệu đồng

Công ty đã làm thủ tục thanh quyết toán công trình cho người lao động 78 hợp đồng với giá trị 55.293 triệu đồng. Tổng doanh thu các loại dịch vụ sau thuế đạt 57.431 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước 5.488 triệu đồng. Tuy nhiên Công ty cũng gặp phải những khó khăn như thiếu vốn, thiết bị, nhân lực và kinh nghiệm cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực mới.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Lê Đình Ái rất phấn khởi và đánh giá cao những kết quả mà Công ty Đo đạc đạt được trong năm 2010. Đồng chí đề nghị Công ty cần tiếp tục phát huy truyền thống vốn có và tích cực hơn nữa trong việc mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh mới như lĩnh vực Địa chất Khoáng sản, Bất động sản…

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu CNVC năm 2011, trong đó xác định mục tiêu và nhiệm chủ yếu năm 2011 như sau:

– Mục tiêu chủ yếu

+ Giá trị khối lượng hoàn thành phấn đấu đạt mức từ 75-80 tỷ đồng.

+ Doanh thu dự kiến đạt từ 64 – 67 tỷ đồng, tăng 12-17% so với năm 2010.

+ Thu nhập bình quân đạt mức 7,0 triệu đồng/người/tháng.

+ Thu nộp ngân sách nhà nước tăng 10% so với năm 2010

– Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

+ Tích cc m rng quan h, bám sát vi các bên đối tác để tìm kiếm vic làm cho c năm 2011 và gi đầu cho năm 2012. Ký kết thêm các hp đồng điu tra, đánh giá, thăm dò địa cht khoáng sn, đồng thi xây dng, b sung lc lượng, thiết b máy móc để t chc thc hin đảm bo cht lượng, tiến độ yêu cu.

+ Tổ chức thực hiện đầu tư máy móc thiết bị và công nghệ theo đúng chương trình mục tiêu đề ra, đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của các đơn vị sản xuất. Mở các lớp tự đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật để nâng cao năng lực quản lý, năng lực sản xuất, cử cán bộ đi học các lớp nâng cao và đại học tại các trường. Đào tạo, cấp chứng chứng chỉ cho cán bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới.

+ Giao nhiệm vụ cho các đơn vị sản xuất phù hợp với khả năng, năng lực của từng đơn vị. Thường xuyên tổng hợp, theo dõi nắm bắt tiến độ thi công từng công trình một cách kịp thời, điều phối nhân lực, thiết bị máy móc và đôn đốc các đơn vị đã hoàn thành công trình đúng tiến độ.

+ Tng bước b sung lc lượng lao động phù hp, kin toàn cng c mt s phòng ban, đơn v sn xut để nâng cao năng lc qun lý, điu hành, sn xut ca Công ty nhm đáp ng vi yêu cu m rng kinh doanh trong giai đon mi.

+ Bổ sung và hoàn thiện các Quy chế nội bộ làm cơ sở cho công tác quản lý và điều hành của Công ty, góp phần đề cao tinh thần trách nhiệm và dân chủ cơ sở của người lao động.

+ Đẩy mạnh việc xây dựng, quảng bá thương hiệu của Công ty Đo đạc và Khoáng sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh các lĩnh vực mới của Công ty hiện nay.

+ Mở rộng các mối quan hệ, huy động tăng cường các nguồn lực và xin chủ trương các cấp để tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ CNVC trong Công ty phát huy những thắng lợi đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hăng hái thi đua lao động và không ngừng nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.