Liên đoàn Trắc địa Địa hình một đối tác tin cậy

TS. Đào Mạnh Tiến
Liên đoàn địa chất biển là đơn vị được Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giao chủ trì thực hiện các đề án điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản vùng biển ven bờ (0 – 30 mét nước) từ Móng Cái đến Cà Mau trên diện tích hàng trăm ngàn km2 Liên Đoàn Trắc địa Địa hình (Nay là Công ty Đo đạc và Khoáng sản) là đơn vị phối hợp thực hiện toàn bộ khối lượng công tác Trắc địa từ năm 1991 đến nay. Kết quả của sự hợp tác, phối hợp được đánh giá là rất thành công.
 

    Liên đoàn địa chất biển là đơn vị được Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giao chủ trì thực hiện các đề án điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản vùng biển ven bờ (0 – 30 mét nước) từ Móng Cái đến Cà Mau trên diện tích hàng trăm ngàn km2 Liên Đoàn Trắc địa Địa hình là đơn vị phối hợp thực hiện toàn bộ khối lượng công tác Trắc địa từ năm 1991 đến nay. Kết quả của sự hợp tác, phối hợp được đánh giá là rất thành công.
 

     Từ năm 1991 đến nay, Liên đoàn Trắc địa Địa hình là đơn vị cùng phối hợp với Liên đoàn Địa chất biển thực hiện công tác định vị dẫn đường các tuyến khảo sát địa chất, địa vật lý. Xác định toạ độ, độ sâu các điểm lấy mẫu địa chất và tuyến khảo sát địa vật lý. Đo vẽ bản đồ độ sâu đáy biển và bản đồ tuyến địa vật lý phục vụ các đề án như: Đề án “Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn ven bờ biển (0 – 30 mét nước) Việt Nam tỷ lệ 1/500.000, từ Móng Cái đến Hà Tiên”. Khối lượng hoàn thành đã dẫn đường cho tàu đi đúng tuyến khảo sát địa chất và khảo sát địa vật lý với chiều dài hàng trục ngàn km. Xác định chính xác toạ độ, độ sâu cho hàng trục ngàn điểm lấy mẫu địa chất và khảo sát địa vật lý. Thành lập gần 100.000 km2 bản đồ độ sâu đáy biển và bản đồ tuyến địa vật lý.

 

     Từ năm 2001 đến năm 2005 thực hiện Đề án “ Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung Bộ (0 – 30 mét nước) tỷ lệ 1/100.000 và 1/ 50.000”. Khối lượng công tác trắc địa đã hoàn thành: dẫn đường và đo sâu 8.271 tuyến khảo sát địa vật lý, 2.587 điểm khảo sát địa chất, thành lập 8.330 Km2 bản đồ độ sâu đáy biển.

       Từ năm 2007 đến nay đang hợp tác thực hiện công tác trắc địa trong đề án: “Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chât koáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam từ 0 – 100 mét nước”. Đây là đề án được Chính phủ phê duyệt giao cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện và Liên Đoàn Địa chất biển là đơn vị chủ trì thực hiện. Liên Đoàn Trắc địa Địa hình đã chủ động đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, đào tạo bổ sung lực lượng, phối hợp rất tốt để hoàn thành đúng tiến độ, nội dung công việc đáp ứng tốt yêu cầu của Liên Đoàn địa chất biển. Khối lượng công việc hoàn thành năm 2007 là: định vị dẫn đường, đo sâu 4.870 Km tuyến khảo sát địa vật lý, thành lập 4.875 Km2 bản đồ độ sâu đáy biển và bản đồ tuyến địa vật lý.

Định vị dẫn đường và xác định toạ độ, độ sâu trên biển

Có thể nói, trong quá trình hợp tác, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, Liên Đoàn Trắc địa Địa hình luôn chủ động, thể hiện tính chuyên nghiệp trình độ chuyên môn cao, đáp ứng tốt mọi yêu cầu của Liên Đoàn địa chất biển và mục tiêu của công tác trắc địa trong đề án địa chất. Đóng góp quan trọng vào quá trình thực hiện và hoàn thành bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/500.000 vùng biển ven bờ Việt Nam từ 0 -30 mét nước. Lập nên hệ thống tài liệu phong phú và tin cậy về biển ven bờ và lịch sử phát triển địa chất, cấu trúc địa chất vùng biển nông Việt Nam. Đã xác định được một số dấu hiệu, biểu hiện khoáng sản, khoanh định được diện tích có triển vọng khoáng sản và tích tụ xa khoáng. Đánh giá khẳng định về hiện trạng môi trường vùng biển nông Việt Nam. Bản đồ độ sâu ven bờ tỷ lệ 1/500.000 và 1/50.000 đường đẳng sâu 2 mét và 1 mét thể hiện khá chi tiết các yếu tố địa hình biển ven bờ không chỉ có ý nghĩa sử dụng cho công tác điêu tra địa chất biển mà còn có ý nghĩa sử dụng cao cho nhiều nghành kinh tế và điêu tra cơ bản khá    Với những kết quả đạt được từ công tác phối hợp giữa hai đơn vị, Liên Đoàn Trắc địa Địa hình luôn được lãnh đạo Liên đoàn Địa chất biển đánh giá là một trong những đối tác tin cậy, có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực trắc địa biển, đặc biệt là các nhiệm vụ trắc địa phục vụ công tác điều tra địa chất vừa phải đảm bảo độ chính xác, vừa phải đảm bảo yêu cầu về mặt thời gian và khả năng phối hợp trong mọi điều kiện với các chuyên đề khác trong toàn Đề án.

 

                                               TS. Đào Mạnh Tiến

                                               Nguyên Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất biển


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.