Năm 2015, đảm bảo hoàn thành chính phủ điện tử ngành TN&MT

Đây là một trong các mục tiêu quan trọng trong chiến lược xây dựng, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong toàn ngành TN&MT được Cục trưởng Cục CNTT Nguyễn Hữu Chính đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011 tại Hà Nội ngày 22/7. Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tới dự và chủ trì Hội nghị.

Cục trưởng Nguyễn Hữu Chính cho biết, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011, Cục triển khai mới và thực hiện các dự án chuyển tiếp trọng điểm mang tính bản lề trong kế hoạch 5 năm làm cơ sở cho việc xây dựng các ứng dụng phục vụ công tác quản lý Nhà nước, người dân và doanh nghiệp đảm bảo hoàn thành chính phủ điện tử trong ngành TN&MT, thương mại hóa thông tin ngành TN&MT vào năm 2015. Trong đó, tập trung vào các dự án trọng điểm: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về TN&MT; xây dựng Hệ thống mạng thông tin ngành TN&MT; xây dựng Cổng thông tin điện tử ngành TN&MT.

Cùng với đó, Cục đề xuất, điều chỉnh, bổ sung các đề án trình Bộ phê duyệt giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại Dự án “Ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý Nhà nước tại Bộ TN&MT”; dự án “Mạng thông tin kinh tế hóa ngành TN&MT”, hiện tại Bộ TN&MT đã có chủ trương đầu tư 2 dự án trên.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Cục CNTT, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh, thời gian tới khối lượng công việc của Cục là rất lớn, do vậy, Cục cần phác thảo chiến lược phát triển trong 5 năm tới, tập trung xác định rõ các nhiệm vụ, công việc, phát triển các sản phẩm về CNTT… Ngoài ra, Thứ trưởng đề nghị, Cục cần tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, cần tạo môi trường làm việc thuận lợi để khuyến khích, thu hút được nhiều cán bộ có tiềm năng và triển vọng góp phần xây dựng Cục ngày càng hoàn thiện.

6 tháng đầu năm nay, nhiều đơn vị trong ngành TN&MT đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về ứng dụng CNTT và kiện toàn tổ chức chuyên trách về CNTT, nhất là ở các Tổng cục, Cục. Trong đó, Cục CNTT đã tích cực phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai nghiên cứu xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện tại các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh. Trên cơ sở rà soát mạng tại các đơn vị thuộc Trung tâm KTTV Quốc gia, Cục CNTT đã thực hiện kết nối phạm vi hẹp tại Trung tâm, thử nghiệm truyền tải dữ liệu, truy cập internet tập trung đồng thời cấu hình các thiết bị node (nút) cấp 3, cấp 4 để triển khai trong phạm vi hẹp.

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng và phát triển CNTT của ngành, Cục đã hỗ trợ các Sở TN&MT trong lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai như: Quảng Ninh, Bình Thuận, Đà Nẵng; xây dựng cơ sở dữ liệu TN&MT cấp tỉnh tại Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hậu Giang, Tiền Giang; xây dựng hệ thống mạng thông tin ngành TN&MT tại các địa phương Phú Thọ, Quảng Ninh, Hậu Giang, Đồng Tháp…

 Theo :http://www.monre.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.