Quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắ

Ngày 31 tháng 3 năm 2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 09/TT-BTNMT Quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để đọc toàn bộ nội dung công văn xin tải tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.