QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA Về việc ban hành Quy chế chào bán thỏa thuận cổ phần của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đo đạc và Khoáng sản cho nhà đầu tư chiến lược

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

Về việc ban hành Quy chế chào bán thỏa thuận cổ phần của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đo đạc và Khoáng sản cho nhà đầu tư chiến lược

 

Quý khách hàng vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm sau đây./.

1.  Quyết định về việc ban hành quy chế

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.