Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2003: Nâng cao tính thống nhất giữa kế hoạch sửa đổi Luật Đất đai 2003 với kế hoạch tổng kết Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Chủ trì cuộc họp với Tổng cục Quản lý đất đai về sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và Kế hoạch tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Hà Nội ngày 26/7, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh: “Cần xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2003 thống nhất với kế hoạch tổng kết NQ 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các chương trình hội nghị, hội thảo chuyên ngành”. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai, Viện Chiến lược chính sách TN&MT.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định, việc rà soát, đánh giá nội dung dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2003 cơ bản đã hoàn thành. Cần chú trọng việc đưa các nội dung mới hoàn thiện Luật. Ban soạn thảo Luật Đất đai cần nghiên cứu những chính sách và phương án kèm theo để đảm bảo luật mới được thi hành đúng. Các đơn vị trực thuộc Bộ phải xác định nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, chủ động, tích cực tổ chức sớm các hội nghị, hội thảo chuyên ngành để đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật Đất đai 2003.
Trình bày báo cáo triển khai sửa đổi Luật Đất đai 2003 và tổng kết NQ 26-NQ/TW, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến cho biết, trong tháng 9 và 10/2011 sẽ hoàn thành dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2003. Tháng 2/2012 sẽ hoàn chỉnh dự thảo Luật xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Luật Đất đai. Tiếp đó, sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10/2012.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Văn Lịch trình bày Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, sẽ trình ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương; dự kiến các đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương sẽ tiến hành kiểm tra tại 9 tỉnh. Trước tháng 3/2012 sẽ xây dựng báo cáo và dự thảo Nghị quyết mới trình Bộ Chính trị.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề: Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân, bồi thường hỗ trợ tái định cư, vấn đề tự thỏa thuận giá đất, thuế chuyển quyền…Tìm giải pháp để các hoạt động trong lĩnh vực đất đai rõ ràng, minh bạch, thống nhất, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước-nhà đầu tư-người dân là mục đích của các nhà hoạch định chính sách đất đai.
Theo http://www.monre.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.