THÔNG BÁO

 Số: 09/TB-ĐĐKS ngày 19 tháng 6 năm 2017

 V/v: Chốt danh sách cổ đông đăng ký chứng khoán VSD và đăng ký giao dịch UpCom (tải file), có danh sách kèm theo (tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.