THÔNG BÁO

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo danh sách chốt cổ đông đến ngày 31/3/2024 số 02/ĐĐKS-HCTH ngày 31 tháng 3 năm 2024. (Tải file)