THÔNG BÁO

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 06/TB-ĐĐKS ngày 13 tháng 3 năm 2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. (Tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.