Thông báo

 Thông báo số: 1701/TB-SGDHN ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản. (tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.