THÔNG BÁO

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo Danh sách chốt cổ đông đến ngày 31/7/2023 số 29/ĐĐKS-HCTH ngày 31 tháng 7 năm 2023. (Tải file)