THÔNG BÁO

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 08/TB-ĐĐKS ngày 11 tháng 3 năm 2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. (Tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.