THÔNG BÁO

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 4715/VSD-ĐK ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi loại chứng khoán SUM. (Tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.