THÔNG BÁO

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 31/ĐĐKS-TCKT ngày 10 tháng 9 năm 2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền. (Tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.