THÔNG BÁO

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 37/TB-ĐĐKS ngày 20 tháng 8 năm 2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019. (Tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.