THÔNG BÁO

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 43/TB/ĐĐKS-TCKT ngày 21 tháng 9 năm 2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền. (Tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.