THÔNG BÁO

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo Quyết định số 313/QĐ-CTTNMT và Quyết định số 315/QĐ-CTTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tại Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản (tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.