THÔNG BÁO

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng công bố thông tin số 50/ĐĐKS – TCKT ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc hủy tư cách Công ty đại chúng (tải file).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.