THÔNG BÁO

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo Công văn số 6999/UBCK-GSĐC ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại (tải file).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.