THÔNG BÁO

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo Công văn số 11488VSD-ĐK.VN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam về việc hủy chứng khoán đăng ký – mã SUM (tải file).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.