THÔNG BÁO

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xin thông báo Quý cổ đông về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

 

  1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Tải về)

  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Tải về)

  3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Tải về)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.