THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ ĐỂ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

 

 

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ ĐỂ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Quý khách hàng vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm sau đây./.

1. Quyết định phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.