Thông báo về việc bổ nhiệm Chủ tịch Công ty Đo đạc và Khoáng sản

      Ngày 18 tháng 7 năm 2014 thay mặt Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ký Quyết định số 333/QĐ-TMV về việc bổ nhiệm ông Phạm Hùng Thuấn, Giám đốc Công ty Đo đạc và Khoáng sản giữ chức Chủ tịch Công ty Đo đạc và Khoáng sản – Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2014, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm. Chi tiết Quyết định số 333/QĐ-TMV xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.