THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GỬI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2011

Nhân dịp Năm mới 2011 và Tết cổ truyền Tân Mão, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi thân ái gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên đang công tác, làm việc và học tập trong ngành cùng gia đình lời thăm hỏi và chúc mừng đầu xuân tốt đẹp nhất.

Nhìn lại năm qua, trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành tài nguyên và môi trường đã vượt qua và tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững đất nước. Ngành đã đạt được nhiều kết quả trong việc xây dựng cơ chế, chính sách quản lý về tài nguyên và môi trường; hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng ngày càng phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn của cuộc sống. Công tác cải cách hành chính, công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu tố, công tác điều tra cơ bản và dự báo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tích cực, có hiệu quả.

 

Trong năm 2010, toàn ngành đã thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Trên tất cả các lĩnh vực thuộc ngành quản lý, hệ thống văn bản pháp luật đã được hoàn thiện thêm một bước, tạo nền tảng vững chắc, hành lang pháp lý đồng bộ để điều chỉnh, quản lý mọi hoạt động liên quan đến tài nguyên và môi trường trong xã hội. Đó là việc hoàn thành tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010; hoàn thành việc rà soát, tính toán lại tổng diện tích tự nhiên của từng đơn vị hành chính trên phạm vi cả nước; hoàn thành xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai 2003; Quốc hội thông qua dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi); Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy trình vận hành liên hồ chứa, Danh mục lưu vực sông liên tỉnh; tăng cường chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và giải quyết được nhiều vụ việc kéo dài, chú trọng phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, đẩy mạnh bảo vệ môi trường trên các lưu vực sông, quản lý tài nguyên – môi trường biển, hải đảo. Với việc ra đời Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; thành lập Tổng cục Địa chất và Khoáng sản; hoàn thành việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Phát triển đào tạo nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, tạo bước phát triển mới nguồn nhân lực của ngành, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Bộ, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường.

 

Bước sang năm mới 2011, là năm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cũng là năm đầu triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015 của ngành tài nguyên và môi trường. Tôi mong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong công tác, tích cực đấu tranh chống lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần nhanh chóng đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý của ngành nhằm sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ; từng bước hiện đại hoá, chính quy hoá các trang thiết bị và cơ sở vật chất của toàn ngành. Toàn ngành tiếp tục ra sức phấn đấu thực hiện tốt chủ trương đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường, nâng cao vai trò và giá trị đóng góp của ngành cho thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; nhiệm vụ năm 2011 và Kế hoạch 5 năm 2011-2015 của ngành tài nguyên và môi trường.

 

Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng ghi nhận, đánh giá cao công lao và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với những đóng góp, nỗ lực của nhiều lớp thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân viên, sinh viên trong toàn ngành cho sự phát triển lớn mạnh của ngành tài nguyên và môi trường. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết gắn bó, với những nỗ lực và sáng tạo mới, chúng ta tiếp tục đổi mới ngành với những bước phát triển toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Chào thân ái!

 

 

 

  TS. Phạm Khôi Nguyên

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Ban cán sự Đảng,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.