Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng : Cải cách để quản lý hiệu quả, đơn giản hóa, giảm phiền hà

 Chiều 14/8, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đã làm việc với Bộ TN&MT về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang và các Thứ trưởng Trần Hồng Hà, Nguyễn Mạnh Hiển, Nguyễn Thái Lai, Chu Phạm Ngọc Hiển, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Linh Ngọc tham dự buổi làm việc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là điều kiện cần cho mọi hoạt động sản xuất, do đó việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai là hết sức cần thiết. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai phải vừa đảm bảo mục tiêu đơn giản hóa, giảm thủ tục, phiền hà, chi phí, vừa phải hỗ trợ cho việc quản lý đất đai hiệu quả và tiết kiệm.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao các nỗ lực và trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác cải cách hành chính trong những năm qua. Đặc biệt khi triển khai Luật Đất đai 2013, Bộ TN&MT đã có nhiều cải cách, bước tiến cụ thể. Bộ đã tập trung xây dựng, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng cải cách một bước các thủ tục hành chính về đất đai; đảm bảo công khai, minh bạch, thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp, từng bước xóa bỏ bất bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, sau khi Luật Đất đai năm 2013 được ban hành, cơ quan dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai đã được củng cố và hoàn thiện; thủ tục hành chính đã dần được cải cách theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật, tổng số thủ tục hành chính về đất đai công bố là 41 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp (giảm 33 thủ tục so với bộ thủ tục đã công bố), là 63 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp (giảm 11 thủ tục so với bộ thủ tục đã công bố và bộ thủ tục này chỉ thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2015).

Tổng thời gian giải quyết đối với từng thủ tục hành chính về đất đai theo hướng nhiều thủ tục giảm thời gian thực hiện hơn so với trước đây, giảm từ 2 đến 25 ngày. Bộ đã rà soát, bãi bỏ một số thủ tục hoặc công việc không cần thiết.

Tại buổi làm việc, Bộ TN&MT kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tập trung và đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ đa mục tiêu; tạo điều kiện để thực hiện giao dịch điện tử và tin học hóa trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Đồng thời bố trí đủ kinh phí từ nguồn ngân sách cho các dự án trọng điểm của Chính phủ giao Bộ TN&MT đang thực hiện, cụ thể là Dự án tổng thể về đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Trước mắt, trong năm 2014 – 2015, tiếp tục xem xét hỗ trợ kinh phí cho các địa phương có khó khăn để thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện được chọn làm mẫu của mỗi tỉnh, thành phố.

Bộ TN&MT kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành ban hành quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai, Tổ chức phát triển quỹ đất theo hướng các tổ chức dịch vụ công này hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần, trên cơ sở cân đối giữa nguồn thu phí, lệ phí, dịch vụ được giữ lại sử dụng của từng đơn vị và nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách, kinh phí thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng.

Đồng thời rà soát, sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về các khoản thu, mức thu phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính và cung cấp thông tin đất đai; đồng thời sửa đổi quy định về sử dụng các nguồn thu để bảo đảm kinh phí cho việc kiện toàn và hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng cơ bản đồng ý với những kiến nghị của Bộ TN&MT. Thủ tướng đề nghị, Bộ TN&MT cần lập kế hoạch cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, đề ra lộ trình cụ thể để tạo sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này. Đồng thời Bộ tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực thi các quy định về thủ tục hành chính về đất đai tại các địa phương; xử lý nghiêm và kịp thời các cơ quan, tổ chức quy định thêm thủ tục, hồ sơ, không thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính.

Thủ tướng yêu cầu tập trung đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương kiện toàn và tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai, Tổ chức phát triển quỹ đất một cấp trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 theo yêu cầu của Chính phủ. Riêng Văn phòng đăng ký đất đai, Thủ tướng cho rằng, cần kiện toàn càng sớm càng tốt. Bởi theo kết quả thí điểm áp dụng mô hình này trong 2 năm qua, số thủ tục hành chính giảm đi 33 thủ tục, và thời gian thực hiện giảm 1/3 đến 1/2 so với trước đây. 

Nguồn tin: Theo http://www.monre.gov.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.