Tiếp tục hoàn thiện đề án tái cơ cấu của TCty TN&MT

 Sáng 15/5, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển làm việc với Tổng Công ty TN&MT Việt Nam về đề án tái cơ cấu của Tổng Cty. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp.

 Tổng Giám đốc TCty TN&MT Việt Nam Lê Đình Ái cho biết: Thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN&MT về việc tái cơ cấu, cổ phần hóa Tổng Cty TN&MT, TCty đã tiến hành rà soát, xác định nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành nghề kinh doanh chính; xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên; định hướng chiến lược phát triển đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 phù hợp với chiến lược phát triển ngành.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các ý kiến thành viên cho rằng, đề án chưa đề ra lộ trình cụ thể và biện pháp tái cơ cấu. TCty cũng cần bổ sung thêm một số nội dung như đánh giá thực trạng của TCty cũng như nêu rõ tiềm lực về vốn, nguồn nhân lực, trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đề nghị TCty tiếp thu ý kiến thành viên tiếp tục hoàn thiện Đề án. Cụ thể, TCty cần tiếp tục đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh trên tất cả các mặt. Đặc biệt, chỉ rõ những cái được và chưa được của TCty từ khi thành lập đến nay, những tồn tại cần khắc phục và xác định rõ nguyên nhân, giải pháp.

Về việc thực hiện tái cơ cấu TCty, theo Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, trước hết phải xác định rõ mục đích, đồng thời có kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Bộ giao ngoài mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như các doanh nghiệp ngoài Nhà nước khác.

Trong đề án, TCty phải đưa ra được phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh, cũng như các phương án đổi mới mô hình phương thức quản trị và các phòng ban. Bên cạnh đó, cũng cần nêu rõ phương án cổ phần hóa với tỷ lệ cổ phần hóa do chính TCty đề xuất.

“Các phương án mà TCty đưa ra để thực hiện việc tái cơ cấu phải được kèm theo giải pháp thực hiện cụ thể. Hy vọng, với những phương án và giải pháp đúng đắn TCty TN&MT sẽ phát triển thành TCty mạnh của Bộ TN&MT”, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nói.

Theo: Bộ tài nguyên và Môi trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.