Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Đo đạc và Khoáng sản

      Đối với Công ty Đo đạc và Khoáng sản, năm 2010 có ý nghĩa quan trọng, đó là việc chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp theo Quyết định số 389/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện quyết định của Bộ, Công ty đã tiến hành làm các thủ tục chuyển đổi theo quy định cũng như thành lập, kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Song song với việc chuyển đổi của Công ty, các đơn vị sản xuất vẫn tiếp tục thi công các công trình, tính đến 20/9/2010 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

Lĩnh vực đo đạc bản đồ
Lĩnh vực đo đạc bản đồ vẫn là hoạt động truyền thống và chủ yếu của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Trong các năm gần đây, nguồn công việc đo đạc bản đồ trên thị trường là rất nhiều, tận dụng lợi thế là đơn vị có bề dày hoạt động, có uy tín trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, Công ty đã ký kết được các hợp đồng với khối lượng và giá trị khá lớn. Trong năm 2010, Công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký từ năm 2009 và các hợp đồng ký mới trong năm 2010 bao gồm 61 hợp đồng với giá trị khoảng 70 tỷ đồng.
Công ty đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị sản xuất trên cơ sở năng lực và khả năng của từng đơn vị. Các đơn vị sản xuất đã bố trí lực lượng, máy móc thiết bị triển khai thực hiện tích cực và nghiêm túc nên đã đáp ứng được yêu cầu về tiến độ cũng như chất lượng sản phẩm. Ước tính giá trị thực hiện hoàn thành của toàn Công ty tính đến 20/9/2010 đạt khoảng gần 40 tỷ đồng. Tuy nhiên khối lượng thực hiện hoàn thành chủ yếu là khối lượng đo đạc bản đồ. Riêng đối với công tác cấp GCN, khối lượng thực hiện chưa nhiều, Công ty đã có những chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị sản xuất phối hợp với địa phương, với đối tác đưa ra các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Đặc biệt, từ đầu tháng 9/2010, Công ty đã tập trung lực lượng mạnh với đầy đủ trang thiết bị máy móc hiện đại để thực hiện công tác trắc địa phục vụ đề án thăm dò mỏ bau xít Thọ Sơn và Thống Nhất thuộc tỉnh Bình Phước do Công ty Cổ phần An Viên BP làm chủ đầu tư, với giá trị thực hiện trong 18 tháng là 10 tỷ đồng.
Lĩnh vực địa chất khoáng sản
Để mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ mới, Công ty đã tuyển dụng một số lực lượng từ đơn vị địa chất chuyển sang làm nòng cốt cho lĩnh vực hoạt động địa chất khoáng sản. Hiện nay, Công ty đã có những khởi động ban đầu cho việc ký kết các hợp đồng tư vấn dịch vụ thăm dò địa chất tại mỏ angtimoan Bó Mới, Thâm Tiền, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang và lập đề án thăm dò mỏ sắt Bản Quân, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn với giá trị thực hiện trong năm 2010 khoảng 3,5 tỷ đồng.
Lĩnh vực kinh doanh khác
Công ty tiếp tục khai thác vị trí mặt bằng tại 80 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và kinh doanh nhà khách tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng.
Các công tác khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh
– Từ đầu năm 2010 đến nay, Công ty đã đầu tư gần 1 tỷ đồng cho việc mua sắm máy móc thiết bị cho các đơn vị sản xuất trong toàn Công ty và cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị. Đầu tư 550 triệu đồng cho việc cải tạo, sửa chữa, tân trang nhà làm việc tại trụ sở Công ty, chi nhánh của Công ty và mua sắm các dụng cụ văn phòng.
– Công tác tổ chức của Công ty đã được triển khai kịp thời và thực hiện theo đúng quy trình, quy định của nhà nước. Công ty cũng đã kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc, từ đó đã nâng cao được tính chủ động và hiệu quả hơn trong công tác quản lý.
– Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, thực hiện đúng chế độ chính sách với người lao động. Tạo điều kiện để các đơn vị ký hợp đồng thử việc với lao động thời vụ nhằm tăng cường lực lượng lao động thi công các công trình.
– Công ty luôn quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đi học nâng cao tại các trường, Công ty đã mở những lớp tập huấn, đào tạo cho lực lượng quản lý nghiệp vụ góp phần nâng cao năng lực quản lý, sản xuất của đội ngũ cán bộ trong toàn Công ty.
Với những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Đo đạc và Khoáng sản trong thời gian qua cho thấy mặc dù có những thay đổi về cơ chế, về mô hình hoạt động, Công ty đã đạt được những thành quả quan trọng về công tác tổ chức, về công ăn việc làm, từng bước mở rộng thêm các lĩnh vực hoạt động. Mặc dù giá trị khối lượng đạt được mới chỉ tập trung ở lĩnh vực đo đạc bản đồ, nhưng với định hướng đúng đắn, nhưng chúng ta hãy tin tưởng Công ty Đo đạc và Khoáng sản sẽ ngày càng ổn định và phát triển bền vững./.

 

                                                                                                                                        Nguyễn Sơn Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.