Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ra thông báo tiêu chí, thủ tục nhà thầu chiến lược của Công ty Đo đạc và Khoáng sản

 

 

Ngày 22 tháng 12 năm 2015, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ra thông báo tiêu chí, thủ tục nhà thầu chiến lược số: 546/TCTTNMT-TCKT của Công ty Đo đạc và Khoáng sản

 

 

 

 

Quý khách hàng vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm sau đây./.

1.  Thông báo số 546/TCTTNMT-TCKT của Công ty Đo đạc và Khoáng sản

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.