XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ KHOÁNG SẢN VÀ DU LỊCH

1. Giới thiệu chung:

Xí nghiệp Dịch vụ Khoáng sản và Du lịch là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản được thành lập theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản về việc thành lập bộ máy Công ty và công tác bổ nhiệm cán bộ. (tải Quyết định)

 Xí nghiệp Dịch vụ Khoáng sản và Du lịch là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty, có con dấu, được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Xí nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: Quản lý đất đai, địa chất khoáng sản, môi trường, du lịch và một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số 12 Mai Hắc Đế, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 038. 3842784

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế:

0104575757-004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 19 tháng 5 năm 2016.

4. Nhiệm vụ, ngành nghề sản xuất, kinh doanh:

1)Tư vấn giám sát các hoạt động về đo đạc bản đồ; khảo sát lập thiết kế kỹ thuật – Dự toán các dự án đo đạc bản đồ, quản lý đất đai.

2) Điều tra, đánh giá, tìm kiếm, thăm dò địa chất, khoáng sản, nguồn nước; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản.

3) Xây dựng lưới khống chế toạ độ, độ cao nhà nước, lưới địa chính các cấp hạng.

4) Đo vẽ, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình, đo vẽ bản đồ địa chính các tỷ lệ và lập hồ sơ địa chính.

5) Đo đạc công trình phục vụ cho thiết kế quy hoạch, xây dựng và quản lý các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm, công trình thuỷ.

6) Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp, các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề.

7) Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản, thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác của ngành tài nguyên môi trường và một số ngành nghề khác.

8) Kinh doanh, du lịch lữ hành trong nước và quốc tế; vận chuyển hàng hoá, hành khách; kinh doanh khách sạn, cho thuê văn phòng.

5. Lãnh đạo Xí nghiệp: 

Giám đốc: Nguyễn Văn Thảo

Điện thoại: 038. 3842784; 0989226117

Email: thaoanhson1976@gmail.com