XÍ NGHIỆP ĐO ĐẠC – BẢN ĐỒ 1

1. Giới thiệu chung:

Xí nghiệp Đo đạc – Bản đồ 1 là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản được thành lập theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản về việc thành lập bộ máy Công ty và công tác bổ nhiệm cán bộ. (tải Quyết định)

Xí nghiệp Đo đạc – Bản đồ 1 là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty, có con dấu, được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Xí nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: Đo đạc và bản đồ, quản lý đất đai, môi trường và một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.38169105

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế:

0104575757-001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12 tháng 5 năm 2016.

4. Một số nhiệm vụ, ngành nghề sản xuất, kinh doanh:

1) Tư vấn giám sát các hoạt động về đo đạc bản đồ; khảo sát lập thiết kế kỹ thuật – Dự toán các dự án đo đạc bản đồ, quản lý đất đai.

2) Xây dựng lưới khống chế toạ độ, độ cao nhà nước, lưới địa chính các cấp hạng.

3) Đo vẽ, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình, đo vẽ bản đồ địa chính các tỷ lệ và lập hồ sơ địa chính.

4) Đo đạc công trình phục vụ cho thiết kế quy hoạch, xây dựng và quản lý các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm, công trình thuỷ.

5) Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp, các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề.

6) Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường, hệ thống thông tin đất đai, thông tin địa lý, các hệ thống thông tin chuyên ngành.

7) Lập kế hoạch sử dụng đất; điều tra thổ nhưỡng, đánh giá thích nghi và phân hạng đất đai.

8) Đo đạc các thông số môi trường; thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường.

5. Lãnh đạo Xí nghiệp: 

Giám đốc: Nguyễn Hữu Nguyện

Điện thoại: 04.38169105 ; 0984578174

Email: huunguyenxnbd1@gmail.com