THÔNG BÁO

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 11/TB-ĐĐKS ngày 15 tháng 3 năm 2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. (Tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.