XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

1. Giới thiệu chung:

Xí nghiệp Khảo sát thăm dò địa chất là đơn vị trực thuộc Công ty Đo đạc và Khoáng sản được thành lập theo Quyết định số 61/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Xí nghiệp Khảo sát thăm dò địa chất là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty, có con dấu, được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Xí nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: Đo đạc bản đồ, địa chất, khoáng sản, môi trường và một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Văn phòng đại diện: Số 80, phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.37765960

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế:

0104575757-005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25 tháng 5 năm 2010.

4. Nhiệm vụ, ngành nghề sản xuất, kinh doanh:

1) Tư vấn giám sát các hoạt động về địa chất, khoáng sản, môi trường.

2) Điều tra, đánh giá, tìm kiếm, thăm dò địa chất, khoáng sản, nguồn nước, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản.

3) Đo đạc các thông số môi trường; thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường; tư vấn, thẩm định, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường.

4) Kinh doanh, kiểm định máy móc thiết bị, vật tư khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực địa chất khoáng sản.

5) Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình phục vụ điều tra, đánh giá, thăm dò địa chất.

6) Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực địa chất khoáng sản.

5. Lãnh đạo Xí nghiệp:

Giám đốc: Lê Phương Châm

Điện thoại: 04. 37765960; 0912389997

Email: cham.lp@surminco.com.vn