THÔNG BÁO

 Thông báo số: 08/TB-ĐĐKS 

 V/v Chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức năm 2016 (tải file) và mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền cổ tức (tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.