Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 24
Số người truy cập: 702735
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Tin tức >> Tin tức nổi bật
Lễ bàn giao từ Công ty TNHH MTV Đo đạc và Khoáng sản sang Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng Sản

 Lễ bàn giao từ Công ty TNHH MTV Đo đạc và Khoáng sản sang Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng Sản

      Ngày 20 tháng 9 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, Số 80 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, tổ chức Lễ bàn giao từ Công ty TNHH MTV Đo đạc và Khoáng sản sang Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, với những nội dung chính như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM GIA BÀN GIAO

I. Bên giao: Công ty TNHH MTV Đo đạc và Khoáng sản

1.Ông Phạm Hùng Thuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

2. Ông Vũ Quốc Lập, Phó Giám đốc Công ty

3. Ông Lê Phương Châm, Phó Giám đốc Công ty

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Kế toán trưởng

5. Các ông, bà đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, các phòng chức năng của Công ty.

II. Bên nhận: Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 

- Ông Phạm Hùng Thuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Vũ Quốc Lập, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 

- Ông Lê Phương Châm, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Kế toán trưởng

2. Đại diện Ban Kiểm soát:

- Bà Hoàng Thị Kim Thanh, Trưởng ban

 - Ông Ninh Hải Long, Thành viên BKS

- Ông Nguyễn Hải Hà, Thành viên BKS

III. Chứng kiến bàn giao: Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 

1. Ông Lê Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên 

2.Ông Dương Văn Hải – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc

3. Ông Nguyễn Văn Sáu - Thành viên HĐTV

4. Ông Ngô Sỹ Cường – Phó Tổng giám đốc

5. Ông Vũ Trọng Hùng - Kiểm soát viên phụ trách

6. Ông Nguyễn Minh Tuyên – Kiểm soát viên

7. Ông Nguyễn Hải Thanh - Kế toán trưởng

8. Ông Tăng Bá Long - Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh

9. Ông Nguyễn Đình Cương - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

B. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH BÀN GIAO

1. Công tác tổ chức cán bộ nhân sự

2. Đất đai nhà xưởng

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

4. Công tác kỹ thuật

5. Tài chính kế toán và tài sản 

 

Số lượt xem: 911
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam